Alkalický odmašťovač pro potravinářství Faren STRONG HAND 5kg

835  bez DPH
1 010  vč DPH

Katalogové číslo: FAR0036 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310

Koncentrovaný alkalický čistič a odmašťovač pro extrémní situace v potravinářství

Koncentrovaný alkalický odmašťovač pro extrémní čištění povrchů v potravinářském sektoru, certifikován H.A.C.C.P.

POPIS
Silně koncentrovaný alkalický detergent. Řeší extrémně problematické odstaňování nečistot i v potravinářských provozech, odstraňuje mastnotu, oleje, tanin, aditiva a další depozity nebo inkrustace.

PROBLÉMY
Obtížně odstranitelný prach a mastnota běžně vytváří krustu s extrémní přilnavostí.
Silná vrstva nečistot s velkou tloušťkou je obtížně odstranitelná z povrchů.
• Oleje a tuky rychle krystalizují při vysokých teplotách nebo v důsledku přímého působení plamenů, kdy se spálí a karbonizují
• Vznikají rizika, například ve vinařském sektoru, tvorby bakterií v důsledku depozitu potravinářských barviv nebo přísad, ze zbytků organických materiálů, plísní a hub.

APLIKACE
• Obecně potravinářská zařízení, intenzivně využívaná zařízení ve vinařství, destilátory, nádrže, podlahy, grily, pece, filtry.

ŘEŠENÍ A VÝHODY
Změkčující, penetrační a transformační účinek produktu vede k jeho penetraci přes vrstvy tuku s účinným odstraněním všech povrchových usazenin.
Produkt nezanechává žádné povrchové zbytky nebo pachy, a proto je plně použitelný v potravinářském sektoru.
Produkt je biologicky rozložitelný se zaručenou malou tvorbou pěny.
Je nehořlavý, a proto je velmi doporučován pro použití v kuchyních.
Odstraňuje organické zbytky, tanin a aditiva na strojních částech a nástrojích používaných zejména ve vinařství bez poškození gumových povrchů, těsnění nebo podložek.

JAK POUŽÍT
Ponořením: 1 díl produktu v 5 dílech vody (voda teplá 40-50°C) ponechat po dobu 30-50 minut.
Přímo: 1 díl produktu na 5-50 dílů vody. Hodnota ředění produktu závisí na odstraňovaných vrstvách znečištění (Příklad: 500 g na 1 mm vrstvu na m2 v případě vytvrzených zbytků.). Nastříkejte produkt přímo na povrch a umožněte několik minut působení. Vydrhněte a omyjte povrch čistou vodou, pokud se bude nadále používat v kontaktu s potravinami.
Nepoužívejte na slitiny hliníku a lehkých kovů. Delší kontakt může vést k rozpouštění za vzniku vodíku.

CHARAKTERISTIKY – převzato z bezpečnostního listuVLASTNOSTI

Ref. kap.


VZHLED
Bezbarvá kapalina
Bod 9.1


Vůně
Bez zápachu
Bod 9.2


pH při koncentraci 3%
12,0
Bod 9.3


Hustota při 20°C
1,260 Kg/l +/- 0,02
Bod 9.6BALENÍKÓD1LA 005
Kanystr 5 kg


1LA 025
Kanystr 25 kgTechnický list STRONG HAND