Konvertor koroze RUGINOX 5 kg Faren

1 727  bez DPH
2 090  vč DPH

Katalogové číslo: FAR0186 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

Tekutý konvertor rzi

RUGINOX je prostředek na odstranění koroze, který korozi zastaví a pasivací ji přemění na stabilní kov

PROČ
RUXINOX řeší problém s korozí zcela novým způsobem. Odstranění koroze nebylo nikdy problémem, ale její zastavení a přeměnu na stabilní organický kov. RUGINOX lze použít na:

• povrchy zcela zkorodované
• povrchy částečně zkorodované
• povrchy částečně lakované a částečně zkorodované

RUGINOX je velice ekonomický, pomocí 1 kg RUGINOXu ošetříte 10 až 20 m² povrchu.
Pro absolutně dokonalou ochranu povrchu proti korozi, doporučujeme po aplikaci RUGINOX použít jeden z naší řady sprejů pro povrchovou úpravu:
METAL ZINC – GOLD ZINC – ZINC – GALVEX – STEEL.

RUGINOX je ideální pro stavebnictví, ale svoje využití nalezne rovněž při opravě a údržbě karoserií. Zde jej stačí nanést na zkorodované místo, koroze se změní na organický kov, který slouží jako vynikající ochrana a antioxidant.

RUGINOX odstraní korozi a působí na povrchu jako primer (podklad) pro následné lakování či povrchovou úpravu.

JAK
Aby se usnadnilo lepší adhezi, lze RUGINOX nanášet buď tvrdým štětcem nebo nízkotlakým postřikovačem. Reakce v podobě pasivace povrchu proběhne v průběhu 12 až 24 hodin, poté se doporučuje opláchnout přebytečný prostředek vodou. Po vysušení lze takto ošetřený povrch nalakovat.
Pozn.: Pokud na ošetřovaný povrch zaprší během 3 hodin po aplikaci,
je nutné celý postup znovu zopakovat.

KDE
Stavebnictví, stavební stroje a konstrukce
Autoservisy a Karosářství
Údržba a oprava
Hobby

BALENÍKód výrobku
Dodávaná množství
Balení


903.003
Láhev 400 ml
Karton 12 kusů


709 025
Kanystr 25 kg
KanystrTechnický list RUGINOX