Ochranný sprej s  akrylovou pryskyřicí ISOPLAX 400 ml Faren

198  bez DPH
240  vč DPH

Katalogové číslo: FAR0152 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P210, P251, P261, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P312, P337+P313, P403+P233, P


Ochranný sprej s akrylovou pryskyřicí pro všechny materiály

ISOPLAX je trvalá transparentní ochrana skládající se z disperze akrylových pryskyřic v rozpouštědle. Je ideální pro ochranu libovolného materiálu v libovolné situaci. Poskytuje specifickou ochranu proti silně korozivním, alkalickým nebo kyselým látkám.

PROČ
ISOPLAX lze použít na všechny typy kovů, plastů, laminátů, dřeva, apod. l
Je obzvlášť odolný vůči agresivním nebo kaustickým (žíravým) látkám, jako jsou solné mlhy, korozívní výpary mořících nádrží atd.. Není ovlivněn žádným typem kyseliny nebo alkalické látky. Je silně odolný proti slunečnímu záření a zejména proti UV paprskům. Nežloutne časem, ani se neloupe.

Je ideální pro:

elektronika (ochrana tištěných spojů)
elektrické zařízení (koncovky, spínače)
ocelové a kovové výroby (ochrana proti oxidaci a vnějším vlivům)
námořní přeprava (ochrana proti korozi a oxidaci)

Pro kompletní ochranu v elektro průmyslu se před aplikací produktu ISOPLAX doporučuje nejdříve aplikovat produkt SAF CLEANER (viz příslušný technický list).

JAK
Po krátkém protřepání lehce nastříkejte ze vzdálenosti 20 cm. V případě potřeby aplikaci zopakujte po 1/2 až 1 hodině. Jeden sprej 400 ml postačí k ošetření 15 m2.

KDE
Elektromechanické a elektrotechnické aplikace
Autoservisy
Námořní doprava

BALENÍKód výrobku
Dodávaná množství
Balení


904.003
Aerosol 400 ml
Karton se 12 ksTechnický list ISOPLAX