Odstranitelný ochranný film STRIP BIANCO 5 l Faren

2 935  bez DPH
3 551  vč DPH

Katalogové číslo: FAR0216 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P233, P264, P280, P304+P340, P312


Ochranný odstranitelný pryskyřicový film

STRIP BIANCO je ochranná pryskyřice, kterou lze použít pro ochranu kovových dílů a kovových povrchů nebo vypalovacích pecí a kabin, STRIP BIANCO je ideální ve všech situacích, kdy je třeba chránit povrchovou úpravu od působení oxidujících nebo kontaminujících látek.

PROČ
Technicky je STRIP BIANCO definován jako „lehce přilnavý nátěr“. Je to pryskyřice, která může být aplikována podobně jako jakýkoliv jiný nátěr, ale jakmile není nadále potřebný, může být tento film z povrchu jednoduše sloupnut. Vytvořený film je elastický, odolný proti otěru a má neprůsvitnou bílou barvu. Zaručuje vynikající ochranu proti působení vnějších vlivů.

Je vynikající pro ochranu velkých kovových konstrukcí během pozemního nebo námořního transportu. Může být použit pro ochranu stěn vypalovacích pecí nebo nástřikových kabin ať už suchých nebo i s vodní clonou.
Je ideální pro kovové povrchy na velkých plochách a může být rovněž aplikován na již lakované nebo opláštěné povrchy bez toho, že by je jakkoliv poškodil. Je rovněž ideální pro ochranu aluminia nebo dveřních a okenních závěsů během jejich instalace, protože je chrání před postříkáním omítkou a před prachem, který je nevyhnutelně na takových místech přítomen.

Má výborné pokrytí: jeden kilogram produktu STRIP BIANCO postačuje pro povrch o ploše asi 5m2 při tloušťce vytvořeného filmu zhruba 10 mikronů. Výsledný film je elastický a odolný proti otěru. Může být jednoduše oloupán tak, že se provede malý řez, zdvihne se rožek v místě řezu a nakonec se sloupne.

JAK
Použití STRIP BIANCO je jednoduché. Nátěr může být aplikován s použitím ruční stříkací pistole nebo štětce či válečkem. Používá se neředěný, ačkoliv v případě potřeby jej lze naředit acetonem až na 10%. Plechovku před použitím dobře protřepejte a potom odeberte požadované množství k nátěru.

Doporučuje se aplikovat dva nátěry produktu, zejména v případě vypalovacích pecí a nástřikových kabin, protože váha laku naneseného na film STRIP BIANCO by mohla později ztížit jednoduché odstranění. V případě aplikace na lakované povrchy, odzkoušejte si nejdříve schopnost oloupání laku před provedením dalších kroků. Jestliže produkt STRIP BIANCO rozpouští vrstvu laku, nebude možné takový film odstranit.

KDE
Strojní díly a kovové konstrukce
Hutní průmysl
Námořní přeprava
Průmyslové nástřiky
Autolakovny

BALENÍKód výrobku
Dodávaná množství
Balení


170.005
Kanystr 5 kg
Karton se 2 kanystryTechnický list STRIP BIANCO