Prostředek pro odstranění oxidů z povrchů kovů DEOXIDAN 25kg Faren

4 698  bez DPH
5 685  vč DPH

Katalogové číslo: FAR0103 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353b, P305+P351+P338, P310, P501, P264


 

Odstraňovač oxidačních depozitů z povrchů kovů

DEOXIDAN je produkt obsahující anorganické kyseliny, inhibitory koroze a pasivační přísady. Je ideální pro odstranění rzi z železných kovů a pro všechny typy oxidací na jiných kovových slitinách, především slitinách mědi, aluminia a ušlechtilých kovů (zlato a stříbro).

PROČ
DEOXIDAN povrch odmašťuje a zároveň deoxiduje, odstraňuje z povrchů oxidační filmy všeho druhu a má vynikající pasivační účinek. Po odstranění oxidačních depozitů a po opláchnutí produkt zanechává na povrchu lehký ochranný film, který – zejména v případě měděných slitin – nabývá formy velmi tenkého bílého prášku, který může být z povrchu jednoduše setřen . Tento film chrání kov před dalšími oxidačními procesy a vytváří také výborný podklad (primer) pro natírání, protože zajišťuje lepší adhezi mezi kovem a nátěrem. Po ošetření produktem jsou součástky čisté a zůstanou lesklé po dlouhou dobu.

DEOXIDAN je ideální pro:

odstranění oxidačních a korozních filmů z železných povrchů
odstranění oxidačních prvků z povrchů mědi a jejích slitin (mosaz, bronz)
čištění zoxidovaných povrchů hliníku a jeho slitin a ušlechtilých kovů

JAK
Produkt se ideálně používá neředěný. Pro odstranění oxidačních produktů z malých komponent se doporučuje aplikace ponořením čímž se redukuje odpad a umožňuje se opakované použití produktu.

Pro odstranění rzi z rozsáhlejších povrchů aplikujte s použitím kartáče nebo postřikovače a udržujte povrch vlhký po požadovanou dobu a poté povrch opláchněte vodou.

Pro odmaštění může být produkt naředěn maximálně na 20% (1 díl produktu a 4 díly vody). Produkt neodpuzuje nátěr, ale naopak napomáhá adhezi nátěrů. Na ušlechtilých kovech se DEOXIDAN obvykle používá ponořením ošetřovaného předmětu a poté opláchnutím vodou a vyleštěním bavlněnou či papírovou utěrkou.

KDE
Klempířství
Topení a klimatizace – čištění ohřívacích vřeten a čerpadel.
Stavebnictví a strojírenství – odstranění oxidačních produktů z kovových konstrukcí a nástrojů
Údržba a opravárenství

Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil