Gel bez kyselin pro odstraňování ucpávek MELT GEL LIGHT 500 ml

152  bez DPH
184  vč DPH

Katalogové číslo: FAR2034 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310


Hygienický produkt ve formě gelu bez kyselin pro odstraňování ucpávek

– Řízený účinek a hygienické čištění
– Účinně řeší ucpání odpadů
– Bezpečné použití, produkt neobsahuje kyseliny

PROČ
MELT GEL LIGHT řeší ucpávky vyvolané silnými depozity tuků a odpadových bílkovin, vlasů a dalších organických látek a přitom čistí hygienicky odpady. MELT GEL LIGHT nenapadá keramiku, umělé hmoty, PVC (těsnění), olovo nebo železo.

KDE
Všude tam, kde se musí hygienicky čistit ucpaný zapáchající odpad.

Technický list Melt gel light