Odstraňovač ucpaných odpadů Faren MELT 750 ml

156  bez DPH
189  vč DPH

Prodej tohoto produktu je omezen pouze na IČ a pro profesionální uživatele. Pokud jste koncový spotřebitel, doporučujeme produkt MELT NO ACID. Ten je volně prodejný. Více informací zde:

PROFI OBJEDNÁVKA MELTU ZDE.

Není skladem

Katalogové číslo: FAR0026 Kategorie:

Popis

Prodej tohoto produktu je omezen pouze na IČ a pro profesionální uživatele. Pokud jste koncový spotřebitel, doporučujeme produkt MELT NO ACID. Ten je volně prodejný. Více informací zde:

PROFI OBJEDNÁVKA MELTU ZDE

POZOR tento produkt není možné od 1.2.2021 nakoupit koncovým spotřebitelem.

Prodej je omezen pouze na IČ na profesionální použití.

Prohlášení zákazníka – souhlas s nákupem. O konkrétním použití prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148

Tímto prohlašuji, že komerční výrobek a látka nebo směs, které obsahuje, budou použity pouze k uvedenému účelu, který je v každém případě oprávněný, a bude prodán či dodán jinému zákazníkovi pouze tehdy, pokud tato osoba učiní podobné prohlášení o použití respektující omezení stanovená nařízením (EU) 2019/1148 pro zpřístupňování osobám z řad široké veřejnosti.

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

strong>Super účinný odstraňovač ucpaných odpadů

PROČ
MELT rychle a účinně uvolňuje ucpání odpadů . Účinně působí i v případě hluboce uložených ucpání organického původu.

MELT je výrobek s vysokou koncentrací kyseliny sírové a inhibitorů koroze, který v několika málo minutách uvolní ucpávky způsobené odolnými nánosy tuků, bílkovin, škrobů, vlasů, celulózy vápna, vodního a močového kamene, papíru, hygienických pomůcek, listí, apod.
MELT nenapadá materiály odpadového potrubí, ani těsnění z umělé hmoty nebo gumy.

Díky své vysoké specifické hmotnosti (1,8 kg/litr) dosahuje i hluboce uložených ucpávek překrytých vodou (proteče). Chemická reakce, kterou se rozpouští organické látky tvořící ucpávku /překážku odtoku, je silně EXOTERMICKÁ, což zvyšuje šanci na úspěšné odstranění.

JAK
Z odpadu nebo WC pokud možno odstraňte přebytečnou vodu (nechte odtéci) a nasaďte si ochranné rukavice. Pomalu nalijte 0,5 – 1 dcl prostředku do ucpaného odpadu za pomoci plastového trychtýře, počkejte asi 30 sekund a poté přidejte cca. 0,5 l vody. Nechte působit po dobu 2 min. a potom propláchněte dostatečným množstvím vody. V případě velmi těžkých ucpávek je někdy nutno aplikaci zopakovat.
VAROVÁNÍ: nenaklánějte se nad čištěný odpad (výlevku) během působení přípravku, zabraňte styku s hliníkem a chromovanými díly. Před použitím pozorně přečtěte návod k použití na etiketě.
Nezapomeňte, že MELT, ačkoliv byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost, zůstává v každém případě korozívní látkou. Proto doporučujeme použít při jeho aplikaci rukavice určené pro práci s kyselinami a během práce mít otevřená okna s dobrým zajištěním větrání interiéru. Nekontrolujte potrubí tak, že byste přibližovali svoji tvář k odpadnímu potrubí během zákroku. Nedotýkejte se zbývající vody v umyvadle a zabraňte případnému postříkání touto vodou.
Pozor! V důsledku exotermické reakce může v případě ucpání na vodorovných plastových potrubích dojít až k tepelné deformaci potrubí!

NEMÍCHEJTE S ŽÁDNÝMI DALŠÍMI PRODUKTY.
MELT je utěsněn dvojitým bezpečnostním uzávěrem.
DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ!!!

KDE
Všude tam, kde se musí vyčistit ucpaný odpad

BALENÍ

Kód výrobku
Dodávaná množství
Balení

708.001
Láhev 750 ml
Karton 12 kusů

Technický list MELT