Tekutý odstraňovač ucpaných odpadů MELT NO ACID 1000 ml

147  bez DPH
178  vč DPH

Katalogové číslo: FAR264 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

Super účinný odstraňovač ucpaných odpadů

„Základní“ produkt s vysokou koncentrací. Je účinný i ve stojaté vodě a udržuje odtok čistý, čímž eliminuje zdroj zápachu. BEZPEČNÝ pro potrubí.

UVOLŇUJE UCPÁVKU: odtoků, dřezů, potrubí, WC, sprch atd.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nalijte 1⁄2 láhve do odpadu.

• Nechejte působit alespoň 15 minut a poté propláchněte horkou vodu.

• Doporučení: 1. Pokud je to možné, před nalitím produktu odstraňte přebytečnou vodu. 2. Nalití zbývající 1⁄2 láhve proveďte večer, aby se odstranily zbytky usazenin. 3. V některých situacích může být nutné operaci opakovat podruhé; v takovém případě počkejte před opakováním operace 15 minut.

Balení: 1000 ml láhev.

page1image32973968

CHEMICKO – FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vlastnost  : Hodnota

Vzhled : Bezbarvá tekutina
Zápach : charakteristický z rostlinných výtažků
pH : 14
Relativní hustota : 1,23 kg/Lt.

Rozpustnust ve vodě : rozpustný