Odstraňovač ucpaných odpadů MELT STRONG 600g

198  bez DPH
240  vč DPH

Katalogové číslo: FAR265 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

Super účinný odstraňovač ucpaných odpadů

Směs alkalických látek a urychlovačů schopných uvolnit zanesené a ucpané odtokové potrubí. BEZPEČNÝ pro plastové trubky, PVC atd. Může poškodit eloxované předměty, hliník, tenkovrstvou keramiku, PLEXI. Může změnit barvu odtokového sítka dřezu; pokud směs použijete v dřezu s odtokovým sítkem, prášek rychle ze sítka opláchněte do odtoku, aby nedošlo k jeho zabarvení. Rozpouští tuky, zbytky mýdla, zbytky živočišného / rostlinného původu, chlupy atd.

• SILNÝ UVOLŇUJÍCÍ ÚČINEK
• ROZMRAZUJE ZMRAZENÉ ODTOKOVÉ POTRUBÍ

CHEMICKO – FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled : bílý prášek
Zápach : charakteristický
pH : 14
Relativní hustota : 1,18 g/cm3

Rozpustnust ve vodě : rozpustný

 

ZPŮSOB POUŽITÍ

• Nalijte horkou vodu do odtoku a nasypejte 100-150 g MELT STRONG.

• Nechte působit 15-30 minut.
• Nalijte do odtoku dotatečné množství horké vody (lépe bude-li vroucí).

• Doporučení: 1. Před použitím výrobku vyvětrejte místnost. 2. Doporučujeme zakrýt odtokový otvor (stačí použít hadřík), aby nedocházelo k úniku kouře. 3. Vyvarujte se vdechování kouře po reakci při kontaktu produktu s vodou. 4. Vyvarujte se používání otevřeného ohně a nekuřte. 5. V určitých situacích může být nutné operaci opakovat; v takovém případě počkejte před opakováním operace alespoň 15 minut.

Balení: 600 g dóza.